GDF SUEZ E&P Norge

Organisasjon

Vår organisasjon består av åtte avdelinger:

 

  • Helse, Miljø, Sikkerhet og Kvalitet
  • Kontor, personal og organisasjon
  • Kommunikasjon
  • Økonomi og administrasjon
  • Forretningsutvikling og salg
  • Ressurser
  • Subsurface
  • Drift


Vårt hovedfokus de nærmeste årene er å opprettholde en stab med kompetente og engasjerte ansatte som kan bygge opp under bedriftens nåværende aktiviteter, og delta i ytterligere utvikling. Dette vil innebære nye ansettelser,  spesielt innen undergrunns- (subsurface) og tekniske fag, men støttefunksjonene vil også bli styrket.

I tråd med organisasjonens vekststrategi har vi tilbudt ansettelse til personell som jobber under vår nåværende driftsstøtteavtale, i tillegg til godkjente nye stillinger i 2013. Antall ansatte ved utgangen av 2013 var 256.

Dersom du er interessert i å jobbe for GDF SUEZ E&P Norge, eller ønsker å vite mer om våre rekrutteringsbehov, kan du besøke våre rekrutteringsnettsider.


Mer informasjon

Organisasjonskart