GDF SUEZ E&P Norge

Skipsdåp og åpning av nye bygninger i Florø

Ocean Alden, det nybygde beredskapsfartøyet for Gjøa-feltet ble i dag døpt under seremoni ved GDF SUEZ-basen i Florø. Nytt lager og verksted for undervannsutstyr ble innviet ved samme anledning.

Ocean Alden naming ceremony. Photo: Jan Inge Haga

GDF SUEZ E&P Norge har tildelt rederiet Atlantic Offshore en 10-årskontrakt for drift av Ocean Alden på Gjøa-feltet. Fartøyet er 67 meter langt og 18 meter bredt, med 12000 hestekrefter og oljelenser og dispergeringsmiddel for å bekjempe oljesøl ombord. Skipet vil overvåke den generelle skipstrafikken på feltet og kan tjene som redningsbase for personell eller utstyr.

Det nye 1100 m² store verkstedet for vedlikehold av undervannsutstyr på Fjord Base inneholder også kontorer og møterom. Lageret på 2800 m² er allerede tatt i bruk.

Fylkesordfører Åshild Kjelsnes var gudmor for Ocean Alden, og Floras ordfører Bengt Solheim-Olsen sto for den offisielle åpningen av de nye bygningene på basen.