GDF SUEZ E&P Norge

Vårt selskap

GDF SUEZ utvikler sin virksomhet og sin kompetanse langs hele selskapets verdikjede, både oppstrøms og nedstrøms.

Vår verdikjede består av gass, elkraft og miljøet, og selskapet arbeider både i Europa og globalt. Gruppens næringsvirksomhet omfatter kjøp, salg og produksjon, og vi tar i bruk en rekke forskjellige ferdigheter i arbeidet vårt.

Alle forretningsområder - energi

 Verdenslederen GDF SUEZ er aktiv langs hele energikjeden:

Alle energitjenester

 GDF SUEZ samarbeider med sine industrielle, bedrifts- og offentlige kunder ved å forvalte kundenes anlegg og lokaliteter gjennom hele livsløpet. Elektriske, mekaniske og værrelaterte ingeniøranlegg, industriforvaltning og -tjenester, samt kraftnettsstyring for bymiljøer er eksempler på områder der gruppen utvikler nyskapende tilbud for kundene. Våre løsninger er tilpasset kundenes behov slik at de kombinerer kostnadsstyring med respekt for miljøet.

Alle forretningsområder – miljø 

Uansett om det dreier seg om vann, rensing eller renovasjon, leverer SUEZs miljøgrupper bærekraftige løsninger for vannbehandling og renovasjon til bymiljøer og industri- og boligkunder. Dette er en næring med høye tekniske krav, og vår gruppe finner alltid nye løsninger som kan takle miljøutfordringene knyttet til klimaendringer og overforbruk av ressurser.