GDF SUEZ E&P Norge

Strategi

Befolkningsvekst, urbanisering, økonomisk og industriell utvikling ... I en verden der behovet for energi er økende, samtidig som naturressursene minsker, vil produksjonskostnadene øke. GDF SUEZ har derfor en policy som fokuserer på vekst som underbygger selskapets strategi for bærekraftig utvikling.

Energi og miljøet står i sentrum for våre globale utfordringer – utfordringer som overgår det økonomiske og industrirelaterte. Kjernen for GDF SUEZs strategi er en bærekraftig utvikling, og vi fokuserer på ansvarlig vekst med følgende hovedmål:

  • Å møte verdens energibehov
  • Å sørge for sikre energiforsyninger
  • Å bekjempe klimaendringer
  • Å forbedre bruken av ressurser

For å møte disse utfordringene har GDF SUEZ en ambisiøs investeringsplan på 30 milliarder euro netto i perioden 2008-2011.

Spredning av energiressurser: en viktig ressurs

 GDF SUEZ har en svært effektiv energikildeportefølje, kombinert med en av verdens mest varierte gassforsyningsporteføljer. Dette setter selskapet i stand til å utnytte synergien mellom naturgass og strøm, samt til å spre risikoene relatert til energinæringen. 

Gruppen har ekspertise på to viktige energiformer: atomkraft – som er tilgjengelig og effektiv, med lave CO2-utslipp – og naturgass, den minst forurensende av alle typer fossilt brensel. Samtidig konsentrerer selskapet seg om å utvikle ny produksjonskapasitet ved å benytte de mest effektive løsningene, løsninger som slipper ut så lite CO2 som mulig gjennom fornybar energi (vannkraft, vindkraft, biomasse, solenergi og biogass), og som bevarer naturlige ressurser ved å bidra til forsyningssikkerhet og energiuavhengighet samt prisstabilitet.

Alle disse fordelene kan utnyttes for å møte det 21. århundres største utfordringer, og hjelpe GDF SUEZ til øke gruppens strømforsyningskapasitet med 60 % slik at den når 100 000 MW mellom 2008 og 2013.